Több mint 600 magyar család, pontosabban 639 fő töltötte ki kérdőívünket, melyben arra kerestük a választ, hogy mennyire fontos a környezettudatosság a családok életében.

A környezettudatosság napjaink egyik legfontosabb társadalmi és gazdasági kérdése, amely nemcsak globális szinten, hanem hazánkban, Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet kap. A Zöld Minősítés program célja, hogy összekösse a fogyasztókat azokkal a vállalkozásokkal, amelyek elkötelezettek a környezetvédelmi normák betartása mellett. Ennek érdekében egy reprezentatív kutatást végeztünk, amelyben 600 fő vett részt, hogy megértsük, milyen tényezők motiválják őket a környezettudatos vállalkozások választásakor.

A környezettudatosság fontossága

Elemzésünk során kiderült, hogy a megkérdezettek döntő többsége – **614 fő (azaz több mint 98%)** – fontosnak vagy nagyon fontosnak tartja a környezettudatos termékek és szolgáltatások vásárlását. Ez a magas arány világosan jelzi, hogy a magyar fogyasztók tudatosak: prioritásuk a fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom csökkentése.

Mi motiválja a környezettudatosságot?

A motivációs tényezők között az **egészségesebb termékek** emelkedtek ki, amit **314 válaszadó** említett meg a legfőbb indokként. Ez arra utal, hogy az egészségtudatosság és a környezettudatosság szorosan összefonódik az emberek döntéseiben. Ezenkívül a **környezeti hatások csökkentését** **231 válaszadó** jelölte meg, mint fő motivációs erőt, amely megerősíti, hogy a környezeti fenntarthatóság központi szempont a vállalkozások és termékek kiválasztásában.

A környezettudatos döntések gyakorisága

A válaszadók **70%-a** gyakran vagy mindig környezettudatos vállalkozásokat választ, ami azt jelzi, hogy a környezetbarát opciók iránti igény stabilan magas. Ez az arány kiváló alapot nyújt a környezettudatos piac további növekedéséhez és fejlesztéséhez.

Tájékozódási szokások

A tájékozódási szokások tekintetében a **közösségi média** és az **online keresők** a legnépszerűbb csatornák, amelyeket illetően **255**, illetve **243 válaszadó** számolt be arról, hogy ezeken keresztül értesül a környezettudatos vállalkozásokról. Ez azt sugallja, hogy a digitális platformok kiemelten fontosak a környezettudatos üzenetek terjesztésében.

Következtetések

A Zöld Minősítés program keretében végzett kutatás eredményei világosan mutatják, hogy Magyarországon a fogyasztók készen állnak arra, hogy támogassák és preferálják azokat a vállalkozásokat, amelyek elkötelezettek a környezetvédelem mellett. A magas szintű környezettudatosság és a tájékozódási szokások rávilágítanak arra, hogy a környezetbarát termékek és szolgáltatások iránti kereslet továbbra is növekedni fog, ami kiemelt lehetőséget jelent mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára.

A cikk célja, hogy inspirálja és tájékoztassa a közönséget a környezettudatos döntések fontosságáról és hatásáról, tovább erősítve ezzel a Zöld Minősítés program és a környezettudatosság jelentőségét.